Nieuws

mei
20

Subsidie verhoogd voor Reizigersplatforms Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben de Subsidieregeling Reizigersplatforms Zuid-Holland gewijzigd. Dit in verband met het verzoek van de voorzitters van de reizigersplatforms om gezamenlijk een onafhankelijke secretaris in te huren. Het gaat om verhogingen van de subsidiebedragen naar 23.000 en 34.000 per jaar, afhankelijk van het aantal dienstregelinguren.

De wijziging is als volgt:
• De hoogte van de subsidie is € 23.000 per jaar voor een reizigersplatform dat zijn taken uitvoert in een gebied, waarin door één of meer concessiehouders dan wel door één of meer vervoerders maximaal 600.000 dienstregelinguren (DRU’s) worden aangeboden. De bijdrage was eerst € 7.500;
• De hoogte van de subsidie is € 34.000 per jaar voor een reizigersplatform dat zijn taken uitvoert in een gebied, waarin één of meer concessiehouders dan wel door één of meer vervoerders meer dan 600.000 dienstregelinguren (DRU’s) worden aangeboden. Dit was voorheen € 12.500.

Met de Subsidieregeling reizigersplatforms kan de provincie Zuid-Holland subsidie verstrekken aan reizigersplatforms voor het uitbrengen van kwalitatief hoogwaardige adviezen omtrent het openbaar vervoer.

Terug naar overzicht