Nieuws

mei
20

Groningen verleent Staatsbosbeheer jaarlijks 2,7 miljoen voor natuurbeheer

De provincie Groningen heeft 19 mei jl. met Staatsbosbeheer een overeenkomst ondertekend voor het beheer van natuurgebieden in deze provincie. Voor dit beheer ontvangt Staatsbosbeheer vanaf 2014 jaarlijks 2,7 miljoen. Het bedrag wordt onder meer ingezet voor het onderhoud van wandelpaden en fietsroutes door natuurgebieden. Staatsbosbeheer beheert met ruim 11.000 hectare de meeste natuur in Groningen.

Sinds dit jaar moeten de provincies het natuurbeheer bekostigen. Die taak hebben zij overgenomen van het Rijk. Het beheer van de Groningse natuurgebieden bestaat uit behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden, met oog voor zo veel mogelijk verschillende dieren en planten. Voorbeelden van bekende natuurgebieden in Groningen zijn het Lauwersmeer, Westerwolde en het Zuidelijk-Westerkwartier. Deze gebieden vallen binnen het Natuurnetwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur. Het Natuurnetwerk bestaat uit bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn.

Terug naar overzicht