Nieuws

apr
20

Mondriaan Fonds publiceert nieuwe corona-ondersteuningsregelingen

Het Mondriaan Fonds (MONDRIAAN) heeft twee nieuwe regelingen gepubliceerd. Het betreft de Compensatieregeling Coronacrisis Musea met een private collectie (CCMPC) en de Compensatieregeling Coronacrisis Kunsthallen (CCKH).

Beide al aangekondigde regelingen treden met terugwerkende kracht per 10 april 2021 in werking, maar zijn nog niet opengesteld.

Musea met een private collectie
Met behulp van de Compensatieregeling Coronacrisis Musea met een private collectie kan het Mondriaan Fonds ondersteuning bieden aan musea met een private collectie die van vitaal belang zijn voor de lokale culturele infrastructuur en die liquiditeitsproblemen hebben of verwachten te krijgen. Voor de regeling is een budget van € 7,5 miljoen beschikbaar.

In aanmerking komen musea met een private collectie die in 2018 en 2019 gemiddeld meer dan 20.000 betalende bezoekers trokken en die financiële problemen hebben als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19. Doel is tegemoet te komen aan de gederfde inkomsten, omdat het vanaf 15 maart 2020 niet meer mogelijk was het beoogde aantal betalende bezoekers te ontvangen.

De subsidie bedraagt 22,3% van de gemiddeld over de jaren 2018 en 2019 verworven eigen inkomsten van de instelling tot een maximumbedrag van € 1 miljoen. Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep met behulp van een digitaal aanvraagformulier worden ingediend bij het Mondriaan Fonds.

Kunsthallen
Met behulp van de Compensatieregeling Coronacrisis Kunsthallen kan het Mondriaan Fonds ondersteuning bieden aan kunsthallen die van vitaal belang zijn voor de lokale culturele infrastructuur en die liquiditeitsproblemen hebben of verwachten te krijgen, om deze kunsthallen zo veel mogelijk in stand te houden. Voor de regeling is een budget van € 3 miljoen beschikbaar.

In aanmerking komen kunsthallen die in 2018 en 2019 gemiddeld meer dan 30.000 betalende bezoekers trokken en die financiële problemen hebben als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19. Doel is tegemoet te komen aan de gederfde inkomsten, omdat het vanaf 15 maart 2020 niet meer mogelijk was het beoogde aantal betalende bezoekers te ontvangen. Een kunsthal is een publiekstoegankelijke instelling zonder eigen collectie, die als kerntaak wisselende tentoonstellingen realiseert op het gebied van beeldende kunst, cultureel erfgoed, architectuur, vormgeving & design en/of eigentijdse beeldcultuur.

De subsidie bedraagt 22,3% van de gemiddeld over de jaren 2018 en 2019 verworven eigen inkomsten van de instelling tot een maximumbedrag van € 1 miljoen. Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep met behulp van een digitaal aanvraagformulier worden ingediend bij het Mondriaan Fonds.

Terug naar overzicht