Nieuws

apr
20

Oproep op komst voor praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) hebben de regeling Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg gepubliceerd.

De regeling sluit aan bij de ambities en doelen van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 Gezondheid & Zorg. De centrale missie voor Gezondheid & Zorg luidt als volgt: in 2040 leven alle Nederlanders minimaal vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen.

De regeling richt zich met name op missie II: zorg op de juiste plek. In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen.

Aanvragen kunnen worden ingediend door hogescholen (die door de overheid worden bekostigd). De subsidie bedraagt maximaal € 300.000 per project. Het maximaal beschikbare budget voor de regeling is € 3 miljoen.

De eerste oproep opent naar verwachting begin mei 2020. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 10 november 2020, 14.00 uur.

Zie voor meer informatie: http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoeksfinanciering/praktijkgericht-onderzoek-voor-extramurale-zorg

Terug naar overzicht