Nieuws

apr
20

Nieuwe openstelling Friese regeling voor maatschappelijke initiatieven

De provincie Friesland heeft een nieuw openstellingsbesluit gepubliceerd voor de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns en moetingsplakken Fryslân, oftewel de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân (IMF20FR).

Met de regeling wil Friesland de leefbaarheid bevorderen door middel van het stimuleren van maatschappelijke initiatieven. Vanuit de regeling is subsidie beschikbaar voor:

 • kleine maatschappelijke initiatieven, waaronder nieuwe evenementen;
 • middelgrote maatschappelijke initiatieven, niet zijnde een nieuw evenement; en
 • grote maatschappelijke initiatieven, niet zijnde een nieuw evenement.


De nieuwe openstelling voor bovenstaande soorten initiatieven (de tweede openstelling van dit jaar) loopt van 20 april tot en met 14 mei 2020. Voor deze periode zijn per gebied de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

 • kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen:
  • Waddeneilanden: € 50.000;
  • Noordoost Fryslân: € 75.000;
  • Noordwest Fryslân: € 75.000;
  • Zuidwest Fryslân: € 0;
  • Zuidoost Fryslân: € 50.000.
 • middelgrote maatschappelijke initiatieven:
  • Waddeneilanden: € 150.000;
  • Noordoost Fryslân: € 125.000;
  • Noordwest Fryslân: € 125.000;
  • Zuidwest Fryslân: € 150.000;
  • Zuidoost Fryslân: € 150.000.
 • grote maatschappelijke initiatieven:
  • Waddeneilanden: € 100.000;
  • Noordoost Fryslân: € 100.000;
  • Noordwest Fryslân: € 100.000;
  • Zuidwest Fryslân: € 75.000;
  • Zuidoost Fryslân: € 100.000.

Terug naar overzicht