Nieuws

apr
20

Stand van zaken budget voor landelijke MIT-regeling per 17 april

Op de openingsdag van de MIT-regeling (17 april) zijn voor de landelijke MIT-regeling bij RVO ruim 400 voorstellen voor Haalbaarheidsprojecten ingediend. Het beschikbare budget van € 3 miljoen lijkt hiermee uitgeput te zijn. Het maximaal beschikbare aantal kennisvouchers van 533 is nog niet bereikt. U kunt nog tot en met 6 september 2018 een aanvraag indienen.

Sinds 2015 stellen het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) gezamenlijk het budget beschikbaar voor de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. Als een aanvraag voor een subsidie voor een MIT-haalbaarheidsproject of een MIT-R&D-samenwerkingsproject is ingediend bij een provinciebestuur en indien dat bestuur de aanvraag niet in behandeling kan nemen, neemt de minister de aanvraag in behandeling. Kennisvouchers en advies van innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten zijn alleen landelijk beschikbaar. 

Terug naar overzicht