Nieuws

apr
20

Regeling Uitstapprogramma's prostituees II opnieuw geopend voor aanvragen

Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid heeft besloten, Regeling Uitstapprogramma's prostituees II (Rups II) te verlengen en opnieuw open te stellen voor aanvragen. Gemeenten en maatschappelijke organisaties kunnen nu ook voor het tijdvak van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019 een vergoeding aanvragen voor de ontwikkeling en uitvoering van uitstapprogramma's van prostituees. Er is € 3 miljoen beschikbaar.

Rups II heeft een tijdelijk karakter en kende oorspronkelijk een doorlooptijd tot juli 2018. 

 

Om te kunnen komen tot een zorgvuldige en evenwichtige verdeling van de eerder structureel beschikbaar gestelde middelen, is een evaluatie van de regeling noodzakelijk. Deze is naar verwachting begin 2019 afgerond. Op dat moment zou de Rups II echter al vervallen zijn. Om het huidige aanbod in stand te kunnen houden en, waar nodig, te intensiveren, is besloten de regeling een jaar langer geldig te laten zijn en voor een nieuw tijdvak subsidie ter beschikking te stellen. 

 

Om een landelijke dekking te bevorderen, zal voorrang worden gegeven aan subsidieaanvragen uit die regio's waar op het moment van het indienen van de aanvraag nog onvoldoende aanbod is van bestaande uitstapprogramma's voor prostituees. 

 

De oorspronkelijke RUPS van 12 december 2008 wordt ingetrokken. 

Terug naar overzicht