Nieuws

apr
20

Begroting 2019 Waddenfonds ter inzage aangeboden

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds heeft de concept begroting voor 2019 voor zienswijze aangeboden aan Provinciale Staten. Deze begroting zal tijdens de vergadering van 23 mei door Provinciale Staten behandeld worden. De definitieve vaststelling door het algemeen bestuur van het Waddenfonds wordt verwacht op 29 juni 2018.

De begroting ligt ter inzage in het provinciehuis van Friesland. 

 

In de begroting worden drie begrotingsprogramma's uitgewerkt, waaronder Subsidiethema's en -programma's. Voor 2019 is een bedrag van ruim € 25 miljoen beschikbaar voor subsidiëring en financiering van projecten. Hiervan is ruim € 9,5 miljoen gereserveerd voor reguliere subsidieverlening. Dit budget zal over verschillende thematische openstellingen worden verdeeld, met als uitgangspunt 50% voor ecologie en 50% voor economie. 

 

De projecten van het Waddenfonds hebben betrekking op negen verschillende thema's: 

  • Natuur
  • Water, bodem licht en geluid
  • Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling
  • Duurzame recreatie en toerisme
  • Verduurzaming energiehuishouding
  • Duurzame waddenhavens
  • Duurzame visserij
  • Duurzame agrarische sector
  • Lokale innovaties

Elk thema is opgebouwd uit één of meerdere themalijnen. 

Terug naar overzicht