Nieuws

apr
20

Tot € 5.000 subsidie voor journalistieke projecten

Organisaties, die een kortstondig project willen uitvoeren op journalistiek gebied kunnen hiervoor bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek tot € 5.000 subsidie aanvragen. De sponsorregeling kent twee aanvraagrondes per jaar: 1 januari en 1 juli. Voor elke ronde is in totaal € 25.000 beschikbaar.

De projecten, waarvoor de vergoeding kan worden aangevraagd moeten zich richten op het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers, voor zover dit van belang is voor de informatie en opinievorming of het grondrecht van uitingsvrijheid. 

 

De aanvrager moet bij het indienen van een aanvraag een duidelijke projectbegroting insluiten. Ook moet ten minste de helft van de begrote kosten door de aanvrager zelf worden gefinancierd. Een organisatie kan per kalenderjaar slechts éénmaal een sponsorbijdrage van het fonds ontvangen. Voor dezelfde activiteit kan slechts éénmaal in de drie jaar een bijdrage worden aangevraagd. 

Terug naar overzicht