Nieuws

apr
20

Eerste call SURF Pop Up open

Bij NWO kunnen tot en met 1 juni 2017 aanvragen worden ingediend voor kleine kortlopende SURF-projecten (Smart Urban Regions of the Future), oftewel SURF Pop Up projecten. Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor projecten die nadere invulling geven aan de Maatschappelijke Opgaven die genoemd worden in het SURF-programma. Het budget voor de oproep bedraagt € 150.000, de maximale bijdrage is € 50.000. Een Pop Up project duurt maximaal twaalf maanden.

De procedure dit jaar is anders ingericht dan in 2016. Het principe van de doorlopende ronde is losgelaten en in plaats daarvan zijn er vaste deadlines. Dit jaar zijn dat er twee. Naast 1 juni, is de tweede deadline 28 september 2017. Door het instellen van vaste deadlines kunnen aanvragen met elkaar in competitie gaan, in plaats van dat zij individueel worden getoetst aan de gestelde kwaliteitseisen. 

 

Binnen SURF Pop Up van het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS), kunnen consortia met ten minste één kennisinstelling en één publieke of private partner subsidie aanvragen voor kleine, kortlopende projecten, waarbij ingespeeld wordt op de behoefte aan kennis over nieuwe ontwikkelingen en ad-hoc vragen binnen de SURF-thematiek.

 

SURF Pop Up is onderdeel van het kennisprogramma SURF, een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), NWO, Platform31 en NRPO SIA op het vlak van slimme stedelijke regio’s.

Terug naar overzicht