Nieuws

apr
20

€ 1,37 miljoen voor nieuwe ronde Friese Iepen Mienskipsfûns

Op 1 mei 2017 start een nieuwe aanvraagronde van het 'Iepen Mienskipsfûns' van de provincie Friesland. Dit is het fonds voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van wijk, dorp, stad of regio. Initiatiefnemers kunnen tot en met 3 februari 2017 hun ideeën indienen. Voor deze ronde is in totaal € 1.37 miljoen beschikbaar.

In de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en grote initiatieven. Voor kleine initiatieven bedraagt de maximale subsidie € 10.000, terwijl dit voor grote initiatieven maximaal € 50.000 is. Voor aanvragen die binnenkomen voor kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen zijn deelplafonds van elk € 92.500 vastgesteld voor de gebieden Waddeneilanden, Noordoost Fryslân, Noordwest Fryslân en Zuidoost Fryslân. Voor Zuidwest Fryslân is geen plafond bekendgemaakt, omdat de gemeenten SúdWest Fryslân en De Fryske Marren verantwoordelijk zijn voor de hoogte van het budget.


Het subsidieplafond voor aanvragen die binnenkomen voor grote maatschappelijke initiatieven bedraagt voor elk van bovengenoemde gebieden afzonderlijk € 200.000. Ook voor Zuidwest Fryslân is dit bedrag beschikbaar.

 

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend via het Streekwurkloket: een samenwerkingsverband tussen Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese gemeenten. Belangstellenden ontvangen na aanmelding van het project de benodigde gegevens van de contactpersoon bij de gemeente of het projectbureau en een aanmeldformulier. Vervolgens wordt er samen met de contactpersoon bekeken of het idee in aanmerking komt voor een vergoeding. De ingediende projectaanvragen worden door een adviesplatform beoordeeld, waarna ze kunnen worden uitgevoerd.

 

In de regio Zuidoost Fryslân wordt voortaan geen subsidie meer verstrekt voor de aanleg van kunstgras, met inbegrip van daarmee samenhangende werkzaamheden. Tenzij de kunstgrasvelden een breed gebruik in de lokale gemeenschap zullen kennen en waarbij het initiatief aantoonbaar breed door die gemeenschap wordt gedragen. In de regio’s Zuidwest Fryslân en Noordoost Fryslân wordt, in de categorie grote maatschappelijke initiatieven, geen subsidie meer verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden.

Terug naar overzicht