Nieuws

apr
20

Overijssel stelt subsidieplafond voor Herstructurering van bedrijventerreinen vast

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben het subsidieplafond voor de regeling Herstructurering van bedrijventerreinen (paragraaf 5.7) gepubliceerd. Oorspronkelijk was dit vastgesteld op 0. Nu komt er 1.000.000 beschikbaar waarmee de voorliggende aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Met de regeling Herstructurering van bedrijventerreinen kan de provincie subsidie verstrekken aan gemeenten voor het opknappen van bedrijventerreinen, voor de volgende activiteiten:

het uitvoeren van een kwaliteitsscan (beoordeling van de kwaliteit van een bedrijventerrein);
het opstellen van een herstructureringsplan;
het uitvoeren van een herstructureringsplan (uitwerking van activiteiten met financieringsplan en planning);
project- en procesmanagement.

Terug naar overzicht