Nieuws

apr
20

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland gepubliceerd

In 2015 stellen het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) voor het eerst gezamenlijk het budget beschikbaar voor de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. De regeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MIT Zuid-Holland) komt voort uit deze samenwerking met het ministerie van Economische Zaken.

Aanvragen kunnen worden ingediend door MKB-ondernemers met een vestiging in Zuid-Holland, die actief zijn op het gebied van een van de volgende topsectoren:
• water (incl. delta & maritiem);

• agri & food;

• tuinbouw & uitgangsmaterialen;

• hightech systemen & materialen (incl. ICT);

• chemie (incl. bio based economy);

• life science & health;

• energie en logistiek.

De regeling wordt op 19 mei 2015 geopend voor aanvragen. Ondernemers dienen hun aanvraag, via het e-loket van RVO, in binnen de regio (provincie) waar zij gevestigd zijn. Een ondernemer kan terecht bij het landelijke vangnet als de aanvraag inhoudelijk niet past binnen de Regionale Innovatiestrategie (RIS) of het instrument niet regionaal aangeboden wordt (bijvoorbeeld kennisvouchers). In Zuid-Holland kan subsidie aangevraagd worden voor de volgende MKB-instrumenten:
innovatie-adviesprojecten;
haalbaarheidsprojecten;
R&D-samenwerkingsprojecten klein en R&D-samenwerkingsprojecten groot.

De aanvraagperiode sluit op 1 september voor MIT-regioloketten en op 15 september 2015 voor het landelijk e-Loket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het budget voor 2015 bedraagt € 7 miljoen. Er gelden de volgende deelplafonds: maximaal € 2,1 miljoen voor de instrumenten innovatieadviesprojecten en haalbaarheidsprojecten en maximaal € 4,9 miljoen voor de instrumenten R&D samenwerkingsprojecten klein en groot.


De bijdrage is voor een:

• Innovatieadviesproject: maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000;

• Haalbaarheidsprojecten: maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000;

• R&D Samenwerkingsprojecten klein: maximaal 35% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000 per project. De hoogte van de subsidie bedraagt per MKB-deelnemer minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000;
• R&D Samenwerkingsprojecten groot: maximaal 35% van de subsidiabele kosten met een minimum € 200.000 en een maximum van € 350.000 per project. De hoogte van de subsidie bedraagt per MKB-deelnemer minimaal € 50.000 en maximaal € 175.000.

Terug naar overzicht