Nieuws

apr
20

Evaluatiebijeenkomsten Fonds Duurzaam Water geven input voor 3e call

Het Netherlands Water Partnership (NWP) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben in maart twee bijeenkomsten georganiseerd over het Fonds Duurzaam Water (FDW). De bijeenkomsten stonden in het teken van de ervaringen met de 1e en 2e FDW-call. Het NWP en RVO hebben een rapportage opgesteld van alle feedback.

De samenvatting van de rapportage is al in te zien. De volledige rapportage stellen het NWP en RVO zo snel mogelijk beschikbaar. Alle deelnemers van de bijeenkomsten krijgen deze via e-mail doorgestuurd.
Heeft u nog suggesties voor verbetering van het FDW-instrument, dan kunt u dit laten weten aan
Astrid Broekaart
astrid.broekaart@rvo.nl of Pim van der Male
pim-vander.male@minbuza.nl.

Doel van het Fonds Duurzaam Water (FDW) is het verbeteren van waterzekerheid en waterveiligheid in ontwikkelingslanden via publiek private samenwerking. FDW bouwt voort op eerdere ervaringen met PPP’s op het gebied van water die opgedaan zijn middels de Call for Ideas (2003), het Schoklandfonds (2007) en de PPP-faciliteit voor WASH (2008).
Het fonds is binnen de beleidsprioriteit water gericht op drie subthema’s:

• Efficiënt watergebruik, met name in de landbouw;

• Verbeterd stroomgebied beheer en veilige delta’s;

• Verbeterde toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Terug naar overzicht