Nieuws

apr
20

Diverse deadlines voor het indienen van aanvragen voor cultuursubsidie in Groningen

De provincie Groningen wil activiteiten op het gebied van amateurkunst en erfgoed stimuleren. Hierbij gaat het om activiteiten, waaraan inwoners actief kunnen deelnemen, en om presentaties van het erfgoed aan het publiek. De regeling kent diverse deadlines voor het indienen van aanvragen, zowel in 2015 als in 2016.

Voor 2015 zijn er vijf deadlines. De eerstvolgende is op 15 mei. Dit jaar zijn er verder nog deadlines op 1 september en 1 november. Voor 2015 is in totaal € 676.000 beschikbaar. De projecten moeten voltooid en afgerekend zijn vóór 31 december 2016. Daarom zijn er het komend jaar slechts drie indienrondes: 24 januari, 15 maart en 15 mei 2016. Het budget voor 2016 is nog niet bekend.

Aanvragen kunnen worden ingediend door instellingen of organisaties met een rechtspersoonlijkheid, zoals een vereniging of een stichting.

Terug naar overzicht