Nieuws

mrt
20

Noordelijke MIT-regelingen 2020 gepubliceerd, € 6 miljoen te verdelen

De regionale MIT-regelingen voor Noord-Nederland voor het jaar 2020 zijn gepubliceerd.

Het gaat om de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren haalbaarheid Noord-Nederland 2020 (MITHNN) en de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren R&D-samenwerking Noord-Nederland 2020 (MITRDNN). Beide (onlangs al aangekondigde) regelingen hebben als doel om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren.

MIT haalbaarheid Noord-Nederland 2020
Vanuit deze regeling is € 4 miljoen subsidie beschikbaar voor haalbaarheidsprojecten van Noord-Nederlandse mkb'ers. Het gaat hierbij om onderzoek naar en de analyse van het potentieel van nieuwe of het aanmerkelijk vernieuwen van producten, procedés of diensten, inclusief trial and error onderzoek.

Te ondersteunen activiteiten moeten passen binnen de Innovatieagenda’s topsectoren. Dit betreft de thema’s zoals omschreven in de innovatieagenda’s voor de topsectoren water, agri & food, tuinbouw & uitgangsmaterialen, hightech systemen & materialen (inclusief ICT), chemie (waaronder bio based economy), life science & health, energie, logistiek en creatieve industrie.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 20.000.

Aanvragen kunnen van 7 april (9:00 uur) tot en met 10 september 2020 (17:00 uur) worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en worden behandeld in volgorde van ontvangst.

MIT R&D-samenwerking Noord-Nederland 2020
In het kader van deze regeling is € 2 miljoen subsidie te verdelen voor Noord-Nederlandse mkb-ondernemingen die deelnemen aan een R&D-samenwerkingsverband. Een R&D-samenwerkingsverband moet bestaan uit twee of meer van elkaar losstaande mkb-ondernemingen.

Subsidie kan worden verstrekt voor een R&D-samenwerkingsproject dat past binnen de Innovatieagenda’s van ten minste één van de volgende topsectoren, al dan niet in combinatie met een andere topsector of ondersteunde sector:

  • Agri & Food;
  • Chemie;
  • Creatieve industrie;
  • Energie;
  • Logistiek;
  • Life Sciences and Health;
  • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen;
  • Water;
  • High Tech Systemen & Materialen inclusief ICT.


De subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 350.000. Het subsidiebedrag bedraagt ten minste € 25.000 en ten hoogste € 175.000 per deelnemer aan het R&D-samenwerkingsverband.

Aanvragen kunnen van 11 juni (9.00 uur) tot en met 10 september 2020 (17.00 uur) worden ingediend bij het SNN. Het SNN rangschikt de aanvragen op basis van diverse beoordelingscriteria, waarna het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van rangschikking.

Terug naar overzicht