Nieuws

mrt
20

Berekening subsidiebedrag voor op biomassa gestookte ketels ISDE aangepast

Uitgangspunten bij het bepalen van de hoogte van de subsidie van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) zijn, dat deze tussen circa 20% en 30% van de investeringskosten bedraagt en de maximale steunintensiteit uit de algemene groepsvrijstellingsverordening niet wordt overschreden. Omdat is gebleken dat de marktprijzen van de op biomassa gestookte ketels recent fors zijn gedaald, is de berekening aangepast.

De hoogte van de subsidie is nu als volgt:

  • tot en met 40 kW: € 1.250,
  • hoger dan 40 kW: € 1.250 vermeerderd met € 70 per kW vermogen van de ketel hoger dan 40 kW;

Indien het een aanvraag van een natuurlijke persoon betreft, geldt:

  • tot en met 40 kW: € 2.500,
  • hoger dan 40 kW: € 2.500 vermeerderd met € 110 per kW vermogen van de ketel hoger dan 40 kW. 

Terug naar overzicht