Nieuws

mrt
20

Subsidieregeling andere eindtoetsen Primair Onderwijs wordt nogmaals verlengd

Minister Slob van OCW heeft de Tweede Kamer laten weten dat de Subsidieregeling andere eindtoetsen PO verlengd zal worden. De subsidieregeling zorgt ervoor dat scholen gratis gebruik kunnen maken van andere eindtoetsen dan de Centrale Eindtoets. De huidige regeling loopt af en zou worden geƫvalueerd in het kader van de brede evaluatie van de Wet Eindtoetsing PO. Deze evaluatie wordt pas begin 2019 afgerond, later dan werd voorzien.

Om te voorkomen dat er een periode is waarin geen subsidie kan worden verstrekt, wordt de vervaldatum van deze regeling van 1 januari 2020 gewijzigd in 1 januari 2022. 

 

Op 1 augustus 2014 is de wetswijziging Eindtoetsing PO in werking getreden. Daarin is geregeld dat er in het basisonderwijs een centrale eindtoets voor taal en rekenen wordt ingevoerd, onder de zorg en verantwoordelijkheid van de overheid. Naast de centrale eindtoets, die er moet zijn, kan de minister ook het gebruik van één of meer andere eindtoetsen voor taal en rekenen door scholen toestaan. Hiervoor is vereist dat een andere eindtoets door de minister als eindtoets in de zin van de WPO (Wet op het primair onderwijs) is toegelaten. Uitgangspunt daarbij is dat er voor aanbieders van andere eindtoetsen een reële en gelijkwaardige mogelijkheid bestaat om een alternatieve eindtoets te ontwikkelen en aan te bieden aan scholen.

Terug naar overzicht