Nieuws

mrt
20

Subsidie Uitvoering LEADER-Achterhoek geopend voor aanvragen

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een nieuw Openstellingsbesluit bekendgemaakt voor Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek. Aanvragen kunnen, met terugwerkende kracht, worden ingediend van 5 maart tot en met 6 april 2018. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van € 1 miljoen. Aanvragen moeten voorzien zijn van een gemeentelijke cofinancieringsverklaring.

De subsidie is voor 50% opgebouwd uit overheidsfinanciering, tot maximaal € 60.000 en voor 50% uit gemeentelijke cofinanciering, waarbij het maximale bedrag eveneens € 60.000 is. Indien de overheidsfinanciering minder is dan € 30.000, wordt geen subsidie verstrekt. 

 

Aanvragen, die voor subsidie in aanmerking komen, worden voorgelegd aan de Lokale Actiegroep (LAG). Op basis van de selectie van de LAG worden de aanvragen vervolgens gerangschikt volgens een aantal selectiecriteria. Voor elk criterium kunnen punten worden behaald. Aanvragen moeten op elk criterium een minimum aantal punten scoren, om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Het totaal aantal te behalen punten moet minimaal 23 zijn. 

Terug naar overzicht