Nieuws

mrt
20

Noord-Holland publiceert Uitvoeringsregeling voor MKB Innovatiestimulering (MIT) 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben vandaag de Uitvoeringsregeling voor MKB Innovatiestimulering (MIT) Noord-Holland 2018 gepubliceerd. De Noord-Hollandse regeling is bedoeld voor MKB-bedrijven die actief zijn in de volgende bedrijfstakken: agri & food, biobased economy, chemie, creatieve industrie, energie, logistiek, tuinbouw & uitgangsmaterialen of water. Aanvragen kunnen worden ingediend voor haalbaarheidsprojecten of R&D-samenwerkingsprojecten.

Aanvragen voor haalbaarheidsprojecten worden behandeld op volgorde van ontvangst en kunnen worden ingediend vanaf 17 april tot en met 6 september 2018. Een aanvraag voor de tender R&D-samenwerkingsprojecten kan worden ingediend van 2 juli tot en met 6 september 2018. 

 

Het subsidieplafond voor haalbaarheidsstudies bedraagt € 1.152.000. Voor de tender R&D-samenwerkingsprojecten bedraagt € 2.688.000 is beschikbaar. De bijdrage is voor:

  • haalbaarheidsstudies: 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 25.000;
  • R&D-samenwerkingsprojecten: 35% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 350.000.

Terug naar overzicht