Nieuws

mrt
20

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor POP3 in Noord-Brabant aangekondigd

Met POP3 wil Noord-Brabant de in het derde plattelandsontwikkelingsprogramma voor Nederland gestelde doelen behalen. POP3 richt zich onder meer op verdere verduurzaming van de agrarische sector en verbetering van de waterkwaliteit. De regeling bestaat uit verschillende maatregelen, die in afzonderlijke paragrafen worden uitgewerkt. Dit jaar worden nog een aantal openstellingen verwacht.

Het gaat om: 

  • Fysieke investeringen voor agrarische ondernemingen voor verbetering van de waterkwaliteit: juni 2018;
  • Investeringen in de infrastructuur van landbouwbedrijven: bedrijfsverplaatsingen in het kader van het Natuurnetwerk Brabant: oktober 2018;
  • Niet-productieve investeringen water: oktober 2018;
  • Fysieke investeringen voor agrarische ondernemingen (niet water gerelateerd): november 2018;
  • Fysieke investeringen voor jonge landbouwers: december 2018 / januari 2019.

De precieze data en invulling van de openstellingen worden op een later moment officieel bekendgemaakt in het Provinciaal blad. POP3 wordt in Noord-Brabant beheerd door Stimulus Programmamanagement. Zij faciliteren tevens bij het aanvragen van de subsidies.

Terug naar overzicht