Nieuws

mrt
20

Nieuwe aanvraagformulieren voor subsidie Zeeland in Stroomversnelling beschikbaar

Tot en met 20 april 2018 kunnen er in Zeeland aanvragen worden ingediend voor de subsidie Zeeland in stroomversnelling. Met deze regeling kan de economie in Zeeland verder worden versterkt, door het verhogen van de concurrentiekracht. Voor de onderdelen haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten zijn nieuwe aanvraagformulieren beschikbaar. Voor het indienen van een aanvraag is een MKB-verklaring niet langer verplicht.

Het subsidieplafond is vastgesteld op € 1 miljoen. Hiervan is € 200.000 beschikbaar voor haalbaarheidsstudies en € 800.000 voor demonstratieprojecten. Voor haalbaarheidsstudies en verkenningen is de bijdrage maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten. Er wordt minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 verstrekt. De bijdrage voor demonstratieprojecten is maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten, tot ten hoogste € 200.000. Subsidies van minder dan € 50.000 worden niet verstrekt.

 

De subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan een consortium, dat zich richt op één of meer van de volgende clusters: industrie en maintenance, havens en logistiek, agro- en seafood,  water en energie, vrijetijdseconomie of zorg. De aanvrager moet gevestigd zijn in Zeeland en ten minste op Zeeuws nationaal niveau acteren.

Terug naar overzicht