Nieuws

mrt
20

MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) voor 2017 gepubliceerd

Vanaf 11 april 2017 kunnen innovatieve MKB-ondernemers weer subsidie aanvragen via de MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Vandaag is de regeling voor 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. De gezamenlijke MIT-aanpak door de provincies en het Rijk wordt in 2017 voortgezet. Het Ministerie van Economische Zaken en de betrokken provincies stellen dit jaar € 55,75 miljoen beschikbaar.

De MIT kent verschillende nationale en regionale instrumenten. De subsidies worden primair beschikbaar gesteld via de provinciale verordeningen en zijn bedoeld voor aanvragen die passen in de desbetreffende Regionale Innovatie Strategie (RIS) én de MIT-programma’s of MIT-plannen van de topsectoren. De landelijke MIT-subsidiemodule staat open voor MKB-ondernemingen die subsidie aanvragen voor MIT-projecten die niet in de regio worden gesubsidieerd, omdat het project valt onder een topsector die in de provincie geen prioriteit heeft, of omdat de aanvraag een bovenregionaal samenwerkingsproject betreft. Ook wordt op grond van de landelijke MIT-subsidiemodule ondersteuning geboden aan het MKB voor de uitvoering van kennisoverdrachtsprojecten door kennisinstellingen. Dit gebeurt door het verstrekken van een MIT-kennisvoucher die door de kennisinstelling die het project uitvoert, kan worden verzilverd. In het kader van de TKI-MKB-versterking worden subsidies voor netwerkactiviteiten en voor innovatiemakelaars verstrekt.

 

Vanaf 11 april 2017 kunt u subsidie aanvragen voor de kleine instrumenten Kennisvouchers, Innovatieadviesprojecten en Haalbaarheidsprojecten (afhandeling op volgorde van binnenkomst). Op 3 juli 2017 wordt de tender geopend voor R&D samenwerkingsprojecten. De sluitingsdatum voor deze instrumenten is 7 september 2017. 

 

Net als in de voorgaande jaren wordt in het kader van de TKI-MKB-versterking, de subsidie verstrekt voor netwerkactiviteiten en voor innovatieadviseurs Deze openstelling loopt van 11 april 2017 tot en met 30 juni 2017.

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zorgt, net als in de voorgaande jaren, voor de beschikbaarheid van een gezamenlijke subsidiewijzer. Via deze loketwijzer MIT kunt u achterhalen in welke regio u de aanvraag moet indienen. De loketwijzer voor 2017 komt binnenkort beschikbaar.

Terug naar overzicht