Nieuws

mrt
20

Vijf projecten gehonoreerd Jeugd en Gezin

Binnen het onderzoeksprogramma Jeugd & Gezin is in 2014 eenmalig een budget van 200.000 beschikbaar gesteld voor postdocstudies van maximaal zes maanden. Van de 16 aanvragen die waren ingediend zijn er 5 toegekend. De financiering van deze projecten was alleen bedoeld voor de projectleiders van onderzoeksprojecten (die op 1 juli 2014 nog niet waren afgerond) binnen het onderzoeksprogramma Jeugd & Gezin.

Klik hier voor een overzicht van de gehonoreerde projectvoorstellen.

Het programma Jeugd en Gezin is een initiatief van NWO en en valt onder de verantwoording van het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC). Het is opgezet voor onderzoek naar de ontwikkeling van de Nederlandse jeugd. Vooral de invloed van de sociale omgeving staat centraal: denk aan gezin, leeftijdsgenoten, wijk en school. Het programma richt zich op kennisvermeerdering over het ontstaan van problemen onder kinderen en jongeren. Normale en de meer problematische ontwikkelingstrajecten komen aan bod, en de belangrijkste determinanten van de ontwikkeling. Opgedane kennis moet inzicht opleveren in mogelijkheden om de ontwikkeling bij te sturen.

Terug naar overzicht