Nieuws

mrt
20

Innovatieregeling Duurzaamheid & ICT 2015 geopend voor aanvragen

Instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek kunnen ook dit jaar weer aanvragen indienen voor de Innovatieregeling Duurzaamheid & ICT van SURF. De deadline voor het indienen van projectvoorstellen gericht op het verduurzamen van of met ICT is 15 mei 2015. Een voorgestelde ICT-maatregel moet leiden tot minder CO2-uitstoot of een andere duurzame besparing binnen het onderwijs, onderzoek en/of bedrijfsvoering. Hiervoor is in totaal 60.000 beschikbaar.

Per project kan maximaal € 10.000 worden uitgekeerd. De afsluiting van de projectuitvoering en oplevering van de eindproducten vindt uiterlijk 15 december 2015 plaats. De winnaars worden op 29 mei bekendgemaakt, tijdens het symposium Groene ICT en duurzaamheid.
Het symposium, dat wordt georganiseerd door SURF, in nauwe samenwerking met onder meer de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, vindt plaats op de Hogeschool Leiden. Het programma heeft circa 25 sessies in zes parallelle tracks. Zowel mensen binnen als buiten het werkveld van ICT en onderwijs kunnen aan de bijeenkomst deelnemen. Inschrijven kan via deze link.

Terug naar overzicht