Nieuws

mrt
20

Groningen verhoogt budget natuur- en landschapsbeheer

Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) verleent Groningen subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuur en landschap in Nederland. SNL bestaat uit de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL). Binnen de SNL kan onder meer subsidie worden verstrekt voor Continu´teit natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen en Collectief agrarisch landschapsbeheer. Voor deze beide onderdelen zijn de subsidieplafonds verhoogd. De nieuwe bedragen voor 2015 zijn als volgt:

Voor Natuur- en landschapsbeheer - Continuïteit natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor gecertificeerde beheerders:

146.000, voor terreinen binnen de EHS;

438.000, voor terreinen buiten de EHS,Voor Natuur- en landschapsbeheer - Continuïteit natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor niet gecertificeerde beheerders met minder dan 75 hectare in beheer:

€ 74.000, voor terreinen binnen de EHS,

€ 2.000, voor terreinen buiten de EHS;Voor Collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer: € 4.350.000.


De subsidieplafonds van de overige onderdelen van de SNL zijn ongewijzigd. Er kunnen momenteel geen aanvragen worden ingediend.

Terug naar overzicht