Nieuws

mrt
20

Zuid-Holland stelt budgetten vast voor natuur- en landschapsbeheer

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben budgetten vastgesteld voor natuurbeheer binnen en buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Hiermee kan voor de komende periode vijf jaar subsidie worden verleend voor aanleg en beheer van natuur.

Voor verschillende subsidies op het gebied van natuur en landschap (SNL) kan het besluitvormingstraject, dat startte in november 2013, nu worden afgerond, doordat er maximale subsidiebedragen zijn vastgesteld. Het totaalbedrag is € 21,5 miljoen, en wordt als volgt verdeeld:
• natuur- en landschapsbeheer  voor gecertificeerde beheerders binnen de EHS: € 16,7 miljoen;
• natuur- en landschapsbeheer in gebieden kleiner dan 75 hectare binnen de EHS): € 1,2 miljoen;
• natuur- en landschapsbeheer buiten de EHS:
- € 19.000 voor gebieden groter dan 75 hectare, en
- € 97.000 voor gebieden kleiner dan 75 hectare;
• agrarisch natuur- en landschapsbeheer buiten de EHS: € 2,9 miljoen;
• subsidie probleemgebieden: € 600.000.

Voor de subsidies Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) is in totaal € 8 miljoen beschikbaar, dat als volgt wordt verdeeld:
• functieverandering: € 7,3 miljoen;
• investeringen: € 700.000. 

Over de hoofdsubsidieplafonds wordt door Gedeputeerde Staten op 23 april 2014 een besluit genomen.
In november 2013 werd door de provincie ook al € 18,6 miljoen aan subsidie voor natuur- en landschapsbeheer vastgesteld voor 2014. Destijds werden de bedragen voor 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer en natuur- en landschapsbeheer buiten de EHS symbolisch op € 1 gezet, aangezien de voorwaarden toen nog onvoldoende duidelijk waren om een exact bedrag vast te kunnen stellen.

Terug naar overzicht