Nieuws

mrt
20

Subsidieplafond tweede tijdvak en technische aanpassingen voor Regeling cofinanciering sectorplannen gepubliceerd

Samenwerkingsverbanden van werknemers- en werkgeversorganisaties kunnen vanaf 1 april 2014 nieuwe sectorplannen indienen. Het tweede tijdvak van de Regeling cofinanciering sectorplannen is tot en met 31 mei 2014 geopend. Het budget voor dit tijdvak bedraagt € 200.000.

De minister heeft ook een aantal technische aanpassingen van de regeling gepubliceerd. De formulering 'het aantal werknemers’ wordt vervangen door 'het aantal arbeidsjaareenheden'. Waarbij het aantal arbeidsjaren als volgt wordt gedefinieerd: het aantal bij de organisatie gedurende een jaar voltijds werkende werknemers op grond van een arbeidsovereenkomst of een aanstelling in openbare dienst, waarbij deeltijdarbeid in fracties van arbeidsjaareenheden wordt uitgedrukt, en dienstverbanden op grond van een BBL niet worden meegerekend.

De termen einddeclaratie en verantwoording lopen in de huidige regeling door elkaar. De verantwoording betreft het totaal, waar de einddeclaratie onderdeel van uitmaakt. Tot slot wordt de formulering 'de aantallen, de aard en de kosten van de maatregelen en de prestaties’ wordt vervangen door: 'de gerealiseerde aantallen, de aard en de kosten van de maatregelen en de resultaten'.

Doel van de Regeling cofinanciering sectorplannen is het stimuleren en behouden van werkgelegenheid door middel van (inter)sectoraal maatwerk. De subsidie wordt verstrekt voor een sectorplan dat een analyse bevat van de sectorale, regionale of intersectorale situatie en problematiek, met een daaruit voortvloeiende cofinancieringsaanvraag. Vanuit een sector kunnen meerdere plannen worden ingediend.

Terug naar overzicht