Nieuws

mrt
20

Ruim 6 miljoen subsidie voor verbeteren van de zoetwatervoorziening in Waterpoort-gebied

Noord-Brabant heeft een Tweede wijzigingsregeling op de Subsidieregeling gebiedsopgaven gepubliceerd. Aan de regeling is een paragraaf Waterpoort toegevoegd. Waterpoort ligt op de grens van de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant rondom het Volkerak-Zoommeer. Waterpoort bestaat uit: de gemeenten Goeree-Overflakkee, Tholen, Bergen op Zoom, Steenbergen, Moerdijk en Halderberge en de wateren Zoommeer, Krammer, Volkerak, Rijn-Scheldekanaal en de Mark-, Dintel- en Vlietboezems.

Met de Subsidieregeling gebiedsopgaven draagt de provincie bij aan de projecten in de gebiedsopgaven Brainport Oost en de Levende Beerze. Brabant kent negen gebiedsopgaven. De vorm van samenwerking en de wijze van financiering is in iedere gebiedsopgave anders. Inmiddels zijn er ook middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in combinatie met verbetering van de zoetwatervoorziening in West-Brabant. De subsidieregeling is daarom uitgebreid met het onderdeel Waterpoort.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 24 maart tot en met 30 april 2014 door gemeenten gelegen in Waterpoort. Voor deze periode is voor dit nieuwe onderdeel een subsidieplafond van € 6,3 miljoen vastgesteld.

Terug naar overzicht