Nieuws

mrt
20

Opnieuw subsidie voor gedragsbe´nvloeding verkeersveiligheid in Noord-Holland

Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling Subsidie BDU Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid 2014 vastgesteld. Met deze regeling kan de provincie subsidie verstrekken voor activiteiten, die verkeersveilig gedrag bevorderen en die gericht zijn op scholieren van een basisschool of van een school voor voortgezet onderwijs. Aanvragen kunnen tot en met 30 april 2014 worden ingediend door gemeenten, stichtingen en verenigingen. Het subsidieplafond voor deze periode is € 1.167.984. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, tot maximaal € 100.000 per aanvraag.

De Uitvoeringsregeling Subsidie BDU Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid 2012 is vanaf 19 maart 2014 vervallen.

Terug naar overzicht