Nieuws

mrt
20

Opnieuw subsidie mogelijk voor transmedia producties

Ook dit jaar is het weer mogelijk, subsidie aan te vragen voor non-fictie transmedia producties, via de Transmedia regeling. Dit is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in samenwerking met het Mediafonds en het Nederlands Filmfonds nieuwe vormen willen stimuleren van documentaire maken en storytelling. Binnen dit samenwerkingsproject is voor 2014 door de drie fondsen een totaalbedrag van € 750.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke kwaliteit.

In 2014 zijn er drie indientermijnen. De eerste ronde sluit op 24 april 2014, de tweede op 19 juni 2014 en de derde op 2 oktober 2014. Het budget voor de eerste ronde is vastgesteld op € 250.000. De ontwikkelingsbijdrage is maximaal € 25.000 per project. Dit jaar zullen er ten hoogste 8 projecten in de ontwikkelingsfase worden gefinancierd. De maximale realiseringsbijdrage is € 100.000 per project.

Terug naar overzicht