Nieuws

mrt
20

Limburg stelt nieuwe subsidieregeling en nieuw beleid voor bibliotheekvernieuwing vast

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben zowel een subsidieregeling als het Provinciale beleid voor bibliotheekvernieuwing voor de periode 2014-2015 vastgesteld.

Met de Nadere subsidieregels bibliotheekvernieuwing 2014-2015 wordt subsidie verstrekt om een bijdrage te leveren aan het provinciale beleid zoals vastgelegd is in het Beleidskader Cultuur, het Beleid voor Jeugdzorg en Provinciale bibliotheekvernieuwing. Er kan subsidie worden verstrekt voor projecten, die als resultaat hebben meetbare, zichtbare en kwalitatief betere en nieuwe bibliotheekvoorzieningen, zowel fysiek als digitaal, voor alle inwoners van de provincie Limburg.

Terug naar overzicht