Nieuws

feb
20

Nieuwe deadlines voor Programma LimburgToekomstbestendig bekend

NV Industriebank LIOF (LIOF) heeft een aantal nieuwe deadlines bekendgemaakt voor het eind vorig jaar gestarte Programma LimburgToekomstbestendig (LTB).

Doel van dit programma is het ondersteunen van Limburgse ondernemers met innovaties die slim, duurzaam en/of gezond zijn, zodat wordt toegewerkt naar een duurzame en gezondere samenleving. In aanmerking komen innovatieve startups, scale-ups en mkb-ondernemers in vrijwel alle sectoren (bijvoorbeeld industrie, logistiek, agrofood, bouwnijverheid, waterbedrijven, afvalbeheer en energievoorziening en cross-overs van deze sectoren).

LIOF biedt ondersteuning in de vorm van advies, het zoeken naar partners, maar verstrekt ook financiering. Financiering wordt verleend door middel van de volgende financieringsmogelijkheden:

  • CollectiefProject. Met deze subsidie worden mkb-ondernemingen in Limburg ondersteund bij het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten, processen en/of bedrijfsmodellen die economische potentie hebben én impact hebben op de maatschappelijk opgaven 'Duurzaam, Slim en Gezond'. De subsidie bedraagt 75% van de projectkosten en maximaal € 7500;
  • AdviesProject. Met deze subsidie worden mkb-ondernemingen in Limburg ondersteund bij het toetsen van de haalbaarheid (technisch, markttechnisch of economisch) van een innovatief product, proces of ketenontwikkeling, door een tegemoetkoming te bieden in de kosten van de inzet van een externe deskundige. De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten en maximaal € 7500;
  • InnovatieProject. Deze subsidie is bedoeld om mkb-ondernemingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een prototype van een innovatie. De subsidie bedraagt 35% van de projectkosten en maximaal € 50.000.


De nu bekendgemaakte nieuwe deadlines voor de verschillende soorten projecten luiden als volgt:

  • CollectiefProject en AdviesProject: 10 maart, 14 april, 12 mei, 16 juni, 15 september, 6 oktober, 10 november en 1 december 2021;
  • InnovatieProject: 7 april, 23 juni en 6 oktober 2021.


Zie ook: https://liof.nl/limburgtoekomstbestendig

Terug naar overzicht