Nieuws

feb
20

Zeeland wijzigt Provinciale Impuls Wonen voor nieuwe subsidieronde

De provincie Zeeland heeft de Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen (PIWZE) volledig herzien ten behoeve van de binnenkort startende negende subsidieronde.

Behalve de herziening van de regeling zijn ook de openstelling, het subsidieplafond en het toetsingskader voor deze (onlangs al aangekondigde) negende subsidieronde gepubliceerd.

Het doel van de Provinciale Impuls Wonen is het ondersteunen van projecten die bij voorkeur op een vernieuwende wijze de particuliere woningvoorraad geschikt maken voor de toekomst. Daarbij gaat het om projecten waarbij de kwaliteit van woningen wordt verhoogd en/of om projecten waarbij wordt ingespeeld op demografische ontwikkelingen (minder gezinnen met kinderen, meer alleenstaanden en meer ouderen die langdurig zelfstandig blijven wonen). Projecten komen alleen in aanmerking als de woningen een WOZ-waarde lager dan € 170.000 hebben en gebouwd zijn vóór 1975.

Een project kan door iedereen worden ingediend, bijvoorbeeld door gemeenten, bouwbedrijven, ontwikkelaars, corporaties, burgers, verenigingen voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) of stichtingen. Subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende soorten activiteiten:

  • a. het slopen van ongewenste particuliere woningen en het niet of minder in aantal terugbouwen van woningen of het samenvoegen van twee of meer woningen waaronder ten minste één ongewenste particuliere woning;
  • b. het slopen van ongewenste particuliere woningen en het terugbouwen van evenveel woningen;
  • c. het toekomstbestendig maken van minimaal drie aaneengesloten ongewenste particuliere woningen waarbij de minimale investering € 40.000 per woning bedraagt;
  • d. het slopen van ongewenste sociale huurwoningen en het niet of minder in aantal terugbouwen van woningen;
  • e. het slopen van ongewenste vrije sector huurwoningen en het niet of minder in aantal terugbouwen van woningen.


De hoogte van de subsidie varieert per soort activiteit:

  • a. maximaal € 40.000 per onttrokken woning en maximaal € 25.000 per samenvoeging;
  • b. maximaal € 10.000 per gesloopte woning en maximaal € 10.000 ten behoeve van de kosten van het saneren van ernstige vormen van verontreiniging per gesloopte woning;
  • c. maximaal € 10.000 per toekomstbestendig gemaakte woning;
  • d. maximaal € 15.000 per onttrokken woning;
  • e. maximaal € 15.000 per onttrokken woning.


Voor 2020 is een budget van € 1 miljoen te verdelen. Aanvragen kunnen van 2 maart tot en met 10 april 2020 worden ingediend bij de provincie Zeeland en worden beoordeeld en gerangschikt aan de hand van de volgende criteria: soort fysieke ingreep, locatie, innovatie, cultuurhistorie en duurzaamheid.

Zie ook: https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/provinciale-impuls-wonen

Terug naar overzicht