Nieuws

feb
20

Steun voor volgen universitair onderwijs op RUG Campus Fryslân

De provincie Friesland heeft een nieuwe openstelling voor de Subsidieregeling Universitair onderwijs Fryslân (UOFR) gepubliceerd. Daarnaast is de regeling enigszins aangepast.

De wijziging heeft betrekking op de hoogte van de subsidie. De hoogte van de subsidie bedraagt € 1600 voor het eerste, tweede en derde onderwijsjaar van de bacheloropleiding Global Responsibility and Leadership aan het University College van Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân (voorheen bedroeg de subsidie € 750 voor het eerste onderwijsjaar en € 1500 voor zowel het tweede als het derde onderwijsjaar), met een maximum van € 4800 (voorheen € 3750) voor drie aaneengesloten onderwijsjaren aan genoemde opleiding.

In afwijking hierop bedraagt de subsidie € 2600 voor het eerste onderwijsjaar en € 1600 voor zowel het tweede als het derde onderwijsjaar van de bacheloropleiding Global Responsibility and Leadership aan het University College van Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân (voorheen bedroeg de subsidie € 1500 voor het eerste, tweede en derde onderwijsjaar), met een maximum van € 5800 (voorheen € 4500) voor drie aaneengesloten onderwijsjaren aan genoemde opleiding, indien de aanvrager eerder ingeschreven heeft gestaan bij een HBO- of WO-onderwijsinstelling.

Aanvragen kunnen van 15 juni 2020 tot en met 9 oktober 2020 worden ingediend bij de provincie Friesland en worden behandeld in volgorde van ontvangst. In totaal is € 100.000 te verdelen.

Over de regeling
Het doel van de Subsidieregeling Universitair onderwijs Fryslân is het stimuleren van de doorstroming vanuit het Friese voortgezet onderwijs naar het University College van Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân.

Terug naar overzicht