Nieuws

feb
20

NWO kondigt nieuwe call aan voor onderzoek logistieke sector

NWO verwacht in maart 2020 een nieuwe call te openen voor onderzoek binnen de Topsector Logistiek.

Al geruime tijd ontwikkelt NWO samen met het topconsortium kennis en innovatie (TKI Dinalog) onderzoeksprogramma's voor de Topsector Logistiek. Binnen het huidige meerjarenprogramma worden in 2020 de laatste beschikbare middelen in het kader van de lopende onderzoeksagenda van de Topsector Logistiek besteed. Doelen van de verwachtte nieuwe call zijn:

  • impuls voor top-up projecten: allereerst biedt de call de mogelijkheid tot financiering van top-up projecten: kleine projecten (looptijd maximaal één jaar) ten behoeve van onderzoek, innovatie en impact. Enkel lopende of afgeronde projecten binnen het onderzoeksprogramma van de Topsector Logistiek kunnen een aanvraag voor top-up indienen;
  • adresseren van actuele maatschappelijke uitdagingen van de logistieke sector: het tweede doel is om in te spelen op actuele maatschappelijke uitdagingen van de logistieke sector door middel van financiering van iets grotere projecten (looptijd maximaal anderhalf jaar). Hiervoor gaat specifieke aandacht uit naar de volgende onderzoeksterreinen: laadinfrastructuur voor elektrische transportvoertuigen, bouwlogistiek, en logistieke footprint van steden.


Net als bij eerdere calls ten behoeve van de Topsector Logistiek moeten onderzoekers, partners uit het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties samenwerken in consortia.

Het totale beschikbare budget voor onderzoek en kennisbenutting zal circa € 1,4 miljoen bedragen. Projectaanvragen voor een top-up zullen maximaal € 100.000 kunnen bedragen, en projectaanvragen voor een maatschappelijke uitdaging maximaal € 150.000.

Kijk voor meer informatie op: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2020/02/vooraankondiging-nieuwe-financieringsmogelijkheden-topsector-logistiek-verwacht-in-2020.html

Terug naar overzicht