Nieuws

feb
20

Nieuwe ronde ZonMw Open Competitie van start

ZonMw heeft de ZonMw Open Competitie 2020 opengesteld voor het indienen van aanvragen.

De openstelling was onlangs al aangekondigd.

De Open Competitie is bedoeld voor excellente onderzoeksteams om hun onderzoekslijnen te innoveren voor wat betreft inhoud én samenwerking. Het oogmerk is ruimte creëren voor team science leidend tot synergistische, grensverleggende wetenschap van uitzonderlijke kwaliteit op het (grens)gebied van fundamenteel onderzoek naar gezondheidszorg en innovatie.

Met het oog op team science, is de Open Competitie specifiek bedoeld voor vernieuwende en grensverleggende combinaties van twee of meer onderzoeksgroepen. De samenwerking in het onderzoeksteam dient evident vernieuwend te zijn en moet leiden tot grensverleggende wetenschap op het terrein van fundamenteel onderzoek naar gezondheid.

Naast bovenstaande criteria zijn hoge kwaliteit en innovatie van het onderzoek, met een goed en duidelijk theoretisch kader en plan van aanpak, een excellente samenstelling en wetenschappelijk profiel van de projectteam, en kennisbenutting/participatie belangrijke criteria voor beoordeling. ZonMw ziet deze open stimulans van de wetenschap als dé innovatiemotor voor de langere termijn.

De maximaal aan te vragen subsidie is € 750.000 (zonder investeringsmodule). Daarnaast is er een optionele investeringsmodule voor infrastructuur of apparatuur van € 100.000 tot € 250.000 per aanvraag waarbij cofinanciering vereist is.

De aanvraagprocedure bestaat uit twee fases: een projectidee en een uitgewerkte aanvraag. Het indienen van een projectidee is een verplicht onderdeel van de procedure. De deadline voor het indienen van een projectidee is 16 april 2020. De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 15 september 2020. Het totaal te verdelen subsidiebudget bedraagt € 12,5 miljoen.

Kijk voor meer informatie op: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zonmw-open-competitie-2020/

Terug naar overzicht