Nieuws

feb
20

Fonds NutsOhra en MIND lanceren eerste oproep voor 'GeestKracht'

Fonds NutsOhra (FNO) en MIND Fonds Psychische Gezondheid (PSYCHGEZ) hebben de eerste oproep binnen het nieuwe programma 'GeestKracht' gepubliceerd.

Dit nieuwe programma is gericht op het vergroten van de kansen van psychisch kwetsbare jongvolwassenen van 16 tot 35 jaar. Het beschikbare budget voor het programma is € 12 miljoen voor de periode 2020 tot en met 2024.

In Nederland heeft naar schatting bijna een kwart van de jongvolwassenen een psychische aandoening. GeestKracht richt zich op de mogelijkheden van deze jongvolwassenen zelf om met problemen om te gaan en te werken aan herstel. Het programma is opgezet vanuit de leefwereld van de jongvolwassenen zelf. Gepersonaliseerde zorg en de voor hen relevante levensdomeinen staan centraal. De programmatische aanpak van GeestKracht is vertaald naar vier programmalijnen:

  • het beter toerusten van jongvolwassenen;
  • het beter toerusten van professionals;
  • meer integrale aanpakken en schottenoverstijgend beleid;
  • maatschappelijke agendering.


Daarnaast ligt de focus van GeestKracht, binnen de grote diversiteit van psychische aandoeningen en doelgroepen, op:

  • jongvolwassen twintigers met een praktische opleiding en/of met een migratieachtergrond met psychische problemen;
  • doelgroepen die relatief nog weinig (beleids)aandacht krijgen, zoals jonge statushouders, zwerfjongeren en jongvolwassenen met een ernstige psychische aandoening (EPA).


De nu gepubliceerde open oproep, die eerder deze week al werd aangekondigd, staat open voor projecten en activiteiten die starten vanaf 1 juli 2020. In deze subsidieronde kunnen middelen worden aangevraagd voor alle vier de programmalijnen, maar bij een te groot aantal aanvragen zal voorrang worden gegeven aan voorstellen primair gericht op het beter toerusten van jongvolwassenen binnen de hiervoor genoemde deelgroepen en secundair gericht op het beter toerusten van professionals.

Aanvragen kunnen worden ingediend door stichtingen en verenigingen, door de overheid gefinancierde (onderwijs- of zorg-) instellingen en/of groepen jongvolwassen. De aanvraag kan ook gedaan worden door een kennisinstituut of onderzoeksinstelling of een samenwerkingsverband met rechtsvorm waarin wordt geparticipeerd. Aanvragen van organisaties die zelf met geld of in kind in de activiteit participeren, of daartoe andere partijen bereid hebben gevonden (matching met bijvoorbeeld gemeenten, werkgevers, patiƫntenorganisaties en vermogens- of gezondheidsfondsen) verdienen de voorkeur.

Het beschikbare budget voor de eerste oproep is maximaal € 1,7 miljoen. Voorstellen kunnen worden ingediend tot een maximum van € 250.000 per aanvraag. Projecten hebben een looptijd van maximaal 48 maanden.

Aanvragen kunnen tot en met 7 april 2020, 11.00 uur worden ingediend.

In het najaar van 2020 zal een tweede open call worden gepubliceerd en een derde open oproep staat in de planning voor 2021. De einddatum van de looptijd van activiteiten binnen elke call is steeds uiterlijk 1 juli 2024.

Kijk voor meer informatie over het programma en de eerste open call voor subsidieaanvragen op: https://www.fnozorgvoorkansen.nl/geestkracht/

Terug naar overzicht