Nieuws

feb
20

ZonMw publiceert tweede ronde Implementatie Gender en Gezondheid

Tot en met 7 mei 2019 kunnen er bij ZonMw aanvragen worden ingediend voor de oproep Gender en Gezondheid - Implementatieronde II. De subsidieoproep i.s.m. de Hartstichting is gericht op de implementatie van sekse- en gendersensitieve kennis in de praktijk en nodigt onderzoekers, beleidsmakers en zorgprofessionals uit gezamenlijk gebruik te maken van wetenschappelijke kennis over m/v-verschillen in gezondheid en zorg. Er is een budget beschikbaar van in totaal € 600.000.

Van het budget is gezamenlijk met de Hartstichting € 200.000 gereserveerd voor het thema Hart- en vaatziekten. De Hartstichting financiert alleen implementatieprojecten die specifiek gericht zijn op het thema Hart- en vaatziekten. De bijdrage is maximaal € 50.000 voor een project met een looptijd van ten hoogste 15 maanden. Hierbij is cofinanciering van minimaal 30% van de begroting verplicht. De cofinanciering mag bestaan uit menskracht of middelen. Het uitgangspunt van de aanvraag is, dat men zich richt op zowel sekse als gender. Indien het onderzoeksvoorstel zich slechts beperkt tot één van beide aspecten, moet deze keuze onderbouwd worden. 

 

De subsidieoproep staat open voor uitgewerkte aanvragen die inzetten op het verspreiden, toepassen en borgen van bestaande wetenschappelijke kennis in de praktijk. De projecten zijn er op gericht de dagelijkse praktijk meer sekse- en gendersensitief te maken en daarmee de kwaliteit van professioneel handelen te verbeteren. Gehonoreerde projecten krijgen ondersteuning om het implementatieplan aan te scherpen.

 

Op 26 maart organiseert ZonMw een informatiebijeenkomst over de oproep in het Holland Heart House in Utrecht. Als u hierbij aanwezig wil zijn, is aanmelding verplicht. Dit kan door een e-mail te sturen naar gender@zonmw.nl met hierin uw voor- en achternaam, e-mailadres en de naam van uw organisatie.

Terug naar overzicht