Nieuws

feb
20

Subsidieregeling Vaccinatie Stageplaatsen Zorg gewijzigd

De Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van het vaccinatietraject hepatitis B voor studenten die een zorgopleiding volgen. Na overleg met een klinisch microbioloog van het UMC Utrecht (voormalig expert Nationaal Hepatitis Centrum), de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad is besloten de regeling uit te breiden met de opleiding Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

Tijdens de stage van de bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening komen de studenten vaak fysiek in aanraking met patiënten uit de risicogroep. Studenten lopen hierdoor tijdens de stage een verhoogd risico op hepatitis B. Dit vormt ook een risico voor de patiënten. Daarom is besloten om deze opleiding op te nemen in de regeling.

 

De wijziging treedt op 1 maart a.s. in werking. 

Terug naar overzicht