Nieuws

feb
20

Stand van zaken Subsidie energiebesparing eigen huis VvE op 11 februari 2019

De Subsidie energiebesparing eigen huis voor Verenigingen van Eigenaren (VvE) stimuleert energiebesparing voor uw gebouw en appartement(en). Hiervoor is tot en met 31 december 2019 in totaal € 14 miljoen subsidie beschikbaar. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO publiceert met regelmaat een stand van zaken.

Voor Verenigingen van Eigenaren is er in totaal € 12 miljoen gereserveerd voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw. Daarnaast is er een subsidieplafond van € 2 miljoen gereserveerd voor MJOP (meerjarenonderhoudsplannen), energieadvies en procesbegeleiding).


Tot en met 11 februari 2019 vroegen VvE's voor € 6.929.676 subsidie aan voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Van dit bedrag is € 4.055.310 ook daadwerkelijk versterkt. Er werd voor € 282.765 subsidie aangevraagd voor MJOP, energieadvies en procesbegeleiding. Hiervan is intussen € 195.414 verstrekt.


Meer informatie is te vinden op de website van RVO.nl.

Terug naar overzicht