Nieuws

feb
20

Minister informeert Tweede Kamer over invulling innovatieprogramma visserij

In het regeerakkoord is € 15 miljoen voor cofinanciering beschikbaar gesteld voor innovatie in de visserij. In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Schouten weten via welke instrumenten deze nationale innovatiemiddelen beschikbaar worden gesteld. Na het eerste jaar wordt de inzet van de eerste € 5 miljoen geëvalueerd. Indien nodig kan de inzet voor de jaren 2020 en 2021 worden bijgesteld.

De nationale innovatiemiddelen zullen zich richten op die delen van het innovatieproces die onder het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) minder aan bod komen. Om de uitvoeringslasten te beperken en snel tot uitvoering te komen wordt aangesloten bij reeds bestaande subsidie-instrumenten die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar heeft. 

 

De ervaring van de afgelopen jaren leert dat het EFMZV niet voor alle typen innovatie het ideale instrument is. Belemmeringen worden vooral ervaren bij projecten die aan het begin van het innovatieproces staan en nog een onzekere uitkomst kennen, en de meer toepassingsgerichte en kleinschalige projecten aan het eind van het innovatieproces, zoals praktijktesten. Ook richt de inzet op innovatie zich vooralsnog voornamelijk op de visserijsector en de aanpalende onderzoeksinstellingen, waardoor het vaak ontbreekt aan een multidisciplinaire aanpak en kennis uit andere sectoren onderbenut blijft.

 

Meer informatie over de concrete uitwerking vindt u in de Kamerbrief

Terug naar overzicht