Nieuws

feb
20

Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd publiceert callronde voorjaar 2019

Tot en met 1 april 2019 kunnen aanvragen worden ingediend voor de voorjaarsronde binnen het programma Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd (KFZ-J). Er zijn in deze ronde meerdere calls gepubliceerd. In totaal is er een budget beschikbaar van € 500.000. Doel van het KFZ-J is de kwaliteit van de forensische zorg in het jeugdveld te ontwikkelen en verbeteren en deze verbetering zichtbaar te maken aan de hand van objectieve en eenduidig gedefinieerde indicatoren.

Daarnaast is het doel implementatie van de ontwikkelde producten te stimuleren. Zorginstellingen en kennisinstituten met expertise en netwerk in het forensisch jeugdveld, kunnen een projectvoorstel indienen voor de volgende onderwerpen:

  • Call J2019-03: Interventies (herhaling eerdere call met bredere scope) (€ 365.000 voor 24 maanden);
  • Call J2019-04: Risicoscreening voor kortverblijvers en andere groepen met kortdurende interventies (€ 55.000 voor 24 maanden);
  • Call J2019-05: Signalering van radicalisering en extremistisch geweld voor professionals in het forensisch jeugdveld (€ 55.000 voor 14 maanden);
  • Call J2019-06: Inventarisatie literatuur en onderzoeksbehoeften vaktherapie (€ 25.000 voor 7 maanden). 

Terug naar overzicht