Nieuws

feb
20

Indienen aanvraag Conservatoren Stipendium Cultuurfonds mogelijk tot en met 30 juni 2018

Nederlandse kunstmusea kunnen tot en met 30 juni 2018 weer een aanvraag indienen voor een Conservatoren Stipendium van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het stipendium is bedoeld ter vervanging van de zittende conservator, die wordt vrijgesteld voor het betreffende onderzoek, voor een periode van 6 tot 12 maanden. Het onderzoek moet collectiegerelateerd zijn en tot een concreet eindresultaat leiden.

Jaarlijks zijn vier stipendia van maximaal € 25.000 beschikbaar. 

 

Binnen bij voorkeur 2 maanden na toekenning moet het museum een junior conservator hebben aangesteld. Na goedkeuring van de keuze voor junior conservator kan 90% van de bijdrage in de vorm van een voorschot worden verstrekt. Nadat het eindresultaat gereed is en het Cultuurfonds van de junior conservator een werkverslag heeft ontvangen, wordt, na goedkeuring, het resterende bedrag overgemaakt.

Terug naar overzicht