Nieuws

feb
20

Drenthe wijzigt algemene bepalingen voor subsidies plattelandsontwikkeling en monumentenzorg

In de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de provincie Drenthe staan de regels voor het aanvragen, vaststellen en verlenen van subsidie in de provincie. Hierin is onder meer bepaald, dat goedkeuring van Provinciale Staten vereist is bij subsidies van meer dan € 150.000. Voor de subsidie behoud / herbestemming karakteristiek bezit en een gedeelte uit de Subsidiegids Platteland hebben Gedeputeerde Staten nu een uitzondering op deze regel uit de ASV vastgesteld.

Met ingang van 21 februari 2018 mogen Gedeputeerde Staten bij subsidiëring vanaf € 150.000 tot besluitvorming over gaan, indien er een vergoeding is aangevraagd vanuit de subsidies Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap en Verplaatsingsregeling grondgebonden agrarische  bedrijven uit de Subsidiegids Platteland en de Uitvoeringsregeling subsidie behoud / herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2017-2020.

Terug naar overzicht