Nieuws

feb
20

Wijziging in regeling lente- en zomerscholen voor 2017

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Regeling lente - en zomerscholen VO aangepast. De periode in de meivakantie waarvoor een lenteschoolsubsidie aangevraagd kan worden, is verruimd. Scholen kunnen voor 2017 subsidie aanvragen voor een lenteschool die in de week vóór of de week ná de centraal vastgestelde meivakantie wordt georganiseerd.

Aanvankelijk werd onder de meivakantie de periode verstaan die centraal is vastgesteld in de Regeling vaststelling schoolvakanties 2016-2019, dat wil zeggen de periode van 22 tot en met 30 april 2017. Dit jaar valt Koningsdag echter op een donderdag, waardoor in de schoolweek van 24 tot en met 28 april redelijkerwijs maar op drie aaneengesloten dagen een lenteschoolprogramma georganiseerd kan worden. Daarom hadden veel scholen verzocht om de periode in de meivakantie te verruimen. Naar aanleiding hiervan heeft de VO-raad OCW verzocht om de regeling op dit punt aan te passen. De staatssecretaris heeft dit verzoek ingewilligd.

 

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen subsidie krijgen voor de organisatie van lentescholen en zomerscholen. Deze scholen geven extra lessen aan leerlingen die dreigen te blijven zitten.

Terug naar overzicht