Nieuws

feb
20

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen Hoogheemraadschap Rijnland opnieuw geopend

Het Hoogheemraadschap Rijnland streeft naar een goede kwaliteit van het oppervlaktewater, met daarin een gevarieerd planten- en dierenleven. Particulieren, natuurbeherende organisaties en overheden kunnen daarom ook dit jaar weer subsidie aanvragen voor het aanleggen van een natuurvriendelijke oever, door de bestaande, steile oever te vergraven tot een flauw talud. Deadline is 30 april 2017.

Het normbedrag is € 65 per meter. Voor particulieren bedraagt de subsidie 100% van het normbedrag. Natuur beherende organisaties kunnen 75% en overheden 50% van het normbedrag krijgen. Per project / aanvrager kan maximaal € 30.000 worden verstrekt. 

De subsidieaanvraag moet voorzien zijn van een begroting, een onderhoudsplan en een situatie- en dwarsdoorsnede tekening, voorzien van maatvoering. In de maatvoering wordt de nieuwe oever ten opzichte van de oude oever weergegeven. 

Terug naar overzicht