Nieuws

feb
20

Friesland publiceert nieuwe renovatiesubsidie

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben de onlangs aangekondigde nieuwe subsidie voor renovatie gepubliceerd. Aanvragen kunnen worden ingediend van 28 maart 2015 tot en met 30 maart 2016. Voor deze periode is 300.000 beschikbaar. De Renovatiesubsidie 3e Tranche is een vervolg op de Renovatieregeling uit 2014. De nieuwe subsidie is grotendeels gelijk aan de oorspronkelijke regeling.

De Renovatiesubsidie 3e Tranche heeft als doel het stimuleren van de doorstroming op de woningmarkt en de kwaliteitsverbetering van bestaande woningen.
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen die een huis willen kopen om er zelf in te wonen. Stichtingen, corporaties en verenigingen komen niet in aanmerking. 

Subsidie wordt geweigerd, indien de activiteiten passend zijn voor een vergoeding vanuit de paragraaf Friese Energiepremie. Ook wanneer de aanvrager al eerder subsidie heeft ontvangen op grond van deze regeling of de Renovatieregeling, wordt er geen bijdrage meer verstrekt.

De Renovatiesubsidie 3e Tranche is een onderdeel van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslan.

Terug naar overzicht