Nieuws

feb
20

Drenthe en Groningen starten gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor landelijk gebied

Op 1 maart 2015 gaat Prolander van start, een samenwerkingsverband van Groningen en Drenthe, dat verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van natuur- en landschapstaken in de beide provincies. Prolander wordt opgezet naar aanleiding van de opheffing van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het Rijk. Met ingang van 1 maart nemen de provincies een groot gedeelte van de taken en het personeel van DLG over.

Prolander zal zich met name richten op realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (Ecologische Hoofdstructuur), aanpak stikstof (PAS) en de kwaliteit van Natura 2000 gebieden in Groningen en Drenthe. 

Beide provincies investeren de komende 15 jaar fors in natuur en het landelijk gebied. De provincies verwachten dat zij, met de komst van de 76 medewerkers van Prolander, een impuls kunnen geven aan het landelijk gebied en daarnaast zaken beter en efficiënter kunnen regelen. De provincie Groningen wil in 2015 de inrichting van 3000 hectare voor het Natuurnetwerk Nederland afronden. Het gaat met name om gebieden in Midden-Groningen, Haren, Westerwolde en het middendeel van het Reitdiepgebied.
Voor de provincie Drenthe ligt dit jaar de prioriteit bij de uitvoering van Bargerveen/Schoonebeek, de Oude Willem, de Reest en het ontwikkelen van nieuwe projecten vanuit de Realisatiestrategie Platteland, onder andere in het Drentsche Aa gebied, Hunze, Peizerdiep, Mantingerzand, Oude Diep en Vledder Aa. Ook hier is sprake van verwerving en inrichting van ruim 3000 hectare natuur.

Terug naar overzicht