Nieuws

feb
20

Aankondiging van CEF Energy 2015 Calls for proposals

Het Innovation & Networks Executive Agency van de Europese Unie laat weten dat tweede call van de Connecting Europe-faciliteit (CEF) voor energie begin maart 2015 geopend zal worden. In het kader van de Connecting Europe-faciliteit (CEF) is voor de periode 2014-2020 in totaal 5,85 miljard toegewezen voor de uitbouw van de trans-Europese energie-infrastructuur. Voor de eerste CEF energy-call, die op 19 augustus 2014 sloot, zijn 64 voorstellen ingediend.

Om in aanmerking te komen voor subsidies moet een voorgestelde actie betrekking hebben op een project dat is opgenomen op de lijst van 'projecten van gemeenschappelijk belang'. De eerste lijst werd in oktober 2013 door de Europese Commissie vastgesteld. De lijst bestaat uit 248 projecten voor energie-infrastructuur die, eenmaal voltooid, elk aanzienlijke voordelen moeten opleveren voor minimaal twee lidstaten, door de energievoorzieningszekerheid te versterken, door bij te dragen tot marktintegratie en meer concurrentie, alsmede door de CO2-emissies te verminderen. Voorstellen die tijdens de evaluatie zijn afgewezen omdat zij op het tijdstip van sluiting van de eerste call nog niet tot wasdom waren gekomen, kunnen opnieuw worden ingediend bij de volgende call, die in maart 2015 zal worden opengesteld.


Uit de Connecting Europe-faciliteit (CEF) worden subsidies verstrekt voor projecten die duidelijke baten opleveren over de nationale grenzen heen, maar die commercieel niet levensvatbaar zijn of in bepaalde lidstaten niet door de gebruikers kunnen worden betaald.

Terug naar overzicht